Gold Sialynth x Bronze Jeduth1 (Drakes' Weyr Invocation, 2000-04-01)

Hatchling/Color Dragon Rider
Gold Kirth Bronwyn
Bronze Zoarth D'mos (Daemos)
Brown Arabinth Phoenix
Brown Arth A'modai (Asmodai)
Brown Medebath C'ran (Camran)
Blue Luhith Nianne
Green Elealeth Marla
Green Jahazth Gwyndelone

eXTReMe Tracker